Roon


Roon (externe Link) is de kern van mijn audiosysteem. Deze software beheert al mijn muziek. Naast dat ROON een geweldige digitale muziekspeler is, zoekt ROON ook alle (en ik bedoel echt ALLE) meta-data van de artiesten en muziek bij elkaar, recensies van elke CD, alle afbeeldingen en compleet met de optredens die gepland staan van de artiest of band. Roon heeft een geweldige functie die "Radio" genoemd is. Met Radio kun je op basis van de muziek die je op een moment speelt alle soortgelijke muziek uit je bibliotheek selecteren. Niet alleen van dezelfde artiest of band maar ook een soort gelijk genre of tempo.
Met Focus kan al je muziekbestanden vinden die uit hetzelfde format bestaan, zoals in mijn bibliotheek die bestaat uit WAV (30%) of FLAC (43%) of DSD (8%) files.
Roon houdt ook bij wie er op welke CD meespeelt. Zeker bij Jazz verandert de samenstelling van de band of de band rond de artiest nogal eens. Dat geeft de gelegenheid om te kijken of bijvoorbeeld een bassist ook op andere CD's meespeelt. Of door wie een bepaald nummer allemaal gespeeld wordt in mijn bibliotheek.


Hieronder een overzicht van alle muziek, gesorteerd op "meest afgespeeld" (op het moment van het maken van deze foto).

De RoonServer beheert de database van alle meta-data en stuurt de muziekbestanden naar de verschillende luisterzones in het systeem. Met de Focus functie kun je een analyse doen van de muziekformaten in je bibliotheek. Ten tijde van deze analyse zaten er ruim 12.500 CD's in de bibliotheek. Zoals je ziet zijn er nogal wat formaten in digitale muziek. Een normale CD heeft het format van 44.1 kHz / 16 bit.
Met Roon kun je verschillende "zone's" indelen of met andere woorden verschillende onderdelen van je installatie aansturen. Ik maak gebruik van 5 zone's. Deze kunnen elk hun eigen muziek spelen maar ook samengevoegd worden tot een grote groep waarin overal tegelijk dezelfde muziek speelt.

Schermafbeelding 2021-03-08 om 09.58.53 Schermafbeelding 2021-03-08 om 09.59.17 Schermafbeelding 2021-12-01 om 12.38.34

Schematisch ziet het netwerk er zo uit, compleet met audio elementen. De RoonServer computer beheert de Roon-database en serveert de muziek in de gewenste zone of combinaties van zones. In mijn geval staan alle muziekbestanden op een NAS en wordt er elke nacht een kopie van deze bestanden gemaakt naar een tweede remote NAS en een USB harddisk. Op deze manier is mijn kostbare bibliotheek (redelijk) veilig. Elke zone heeft een computer nodig die het netwerksignaal omzet naar een USB-signaal om aan de DAC te voeren. Na de DAC wordt het analoge signaal versterkt zodat het hoorbaar wordt via luidsprekers of earspeakers. Drie zones zijn met een ethernetkabel (blauw in het diagram) verbonden met het netwerk, zones 4 en 5 gaan via WiFi. De twee (blauwe en gele) audiofiele zones hieronder, worden verder toegelicht.

SchermĀ­afbeelding 2024-03-23 om 16.24.59